ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សិក្ខាសាលាស្តីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាមេរោគនិងជំងឺអេដស៍ទៅដល់សិល្បៈករ
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល​
០១ ធ្នូ ២០១៦
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
baseth 2017
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Notice: The National AIDS Authority (NAA), has great honor to inform to the public user that the National AIDS Authority has changed the website URL (Uniform Resource Locator) from http://www.naa.org.kh/ to http://www.naaa.gov.kh/. Please kindly keep this information for further reference. Thank you!

Updated News

H.E. Senior Minister Ieng Mouly led NAA 2018 planning meeting

At the National AIDS Authority`s headquarter, on the morning of May 22, 2017 H.E. Senior Minister Ieng Mouly chair of the National AIDS Authority headed a meeting on NAA 2018 budgeting. Officials participated in the meeting were Excellencies and Lok Chumteav who are Deputy Chairs and Advisers of the NAA, Excellencies Secretary General and Deputy Secretary Generals, Department Directors and Deputy Directors under NAA Secretariat. Meeting discussed on current changing HIV/AIDS epidemic, objectives, required strategic activities that will be implemented for 2018 while external assistance is significantly declined. H.E. Senior Minister advised NAA team to consider on HIV prevention activities that are required less resource but would widely and effectively spread educational messages such a...read more »

H.E. Senior Minister Ieng Mouly hold interview with KHMER TIMES.

Ieng Mouly now heads the National AIDS Authority in Cambodia and is a member of the ruling Cambodian People’s Party. Previously, he was Information Minister as well as the chair of the Cambodian Mine Action Centre before being appointed the first vice chair for the Agriculture and Rural Development council. In an interview with Khmer Times, he spoke of his work in combatting AIDS, his experiences brokering the Paris Peace Agreement as well as his views on some of the country’s current issues.                  http://www.khmertimeskh.com/news/38358/60-minutes-with-ieng-mouly/...read more »

H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority and Country Coordinating Committee met delegation of senior officials of the Global Fund

One the morning of May 17, 2017 at the National AIDS Authority`s headquarter H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority (NAA) and Country Coordinating Committee (CCC) had meeting with senior officials from the Global Fund Geneva included Senior Grant Portfolio manager for Cambodia and team of Senior auditors led by Mr. Mouhamadou Diagne, Principal Investigator of the Global Fund board. Meeting was focused on preparation, justification of grant administering structure and mechanism to facilitate program management for 2018-2020 grants for combatting HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis and examining result of the audit works for the current programs financed by the Global Fund. Discussion covered good practices and weaknesses and how to improve and strengthen coor...read more »

H.E. Senior Minister Ieng Mouly presided over closing ceremony of consultative meeting among community representatives, civil society organizations and Non-Governmental Organizations on program proposal to the Global Fund

On the afternoon of May 5, 2017, at Himawari Hotel, H.E. Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority (NAA), and Chair of the Country Coordinating Committee (CCC) chaired closing ceremony of consultative meeting between community representatives, civil society organizations and Non-Governmental Organizations on 2018-2020 HIV/AIDS program proposal of Cambodia to the Global Fund. Representatives of Communities living with or affected by HIV/AIDS from Provinces and constituencies across the country, representatives of civil society and Non-Governmental Organizations working in health and HIV/AIDS control participated in the meeting and discussed on top priorities and needs of people living with and affected it. H.E. Senior Minister in the name of the Royal Governme...read more »

H.E. Senior Minister Ieng Mouly chaired inauguration ceremony of cooperation Project between Health Department of General Department of Finance and logistics, Ministry of National Defense and AIDS Healthcare Foundation (AHF) and nominating goodwill Ambassadors of the National AIDS Authority for HIV/AIDS awareness

At Himawari hotel, on the morning of May 5, 2017, H.E. Ieng Mouly Senior Minister, Chair of the National AIDS Authority presided over: • inaugurating ceremony of cooperation Project between Health Department of General Department of Finance and logistics, Ministry of National Defense and AIDS Healthcare Foundation (AHF) and • nominating Goodwill Ambassadors of the National AIDS Authority for HIV/AIDS awareness H.E. Senior Minister highly appreciated senior management officials of the General Department of Finance and logistics as well as of Health Department, Ministry of National Defense that initiated cooperation project with AHF for HIV/AIDS Education campaign, safety and prevention among combatants and their family. H.E. Senior Minister also greatly acknowledged famous per...read more »

Show all news »

What you should know about HIV/AIDS and Sex Safety

Teenager controls HIV infection without drugs for more than 12 years

(CNN)A French teenager infected at birth with HIV has shown the ability to control levels of the infection in her body -- without being on antiretroviral treatment. The finding provides new hope that a "functional" cure for HIV -- where the virus is brought down to low levels but not eradicated in the body -- may one day be possible. The 18-year-old female, whose mother was HIV positive, was given antiretroviral treatment soon after birth but stopped at age six and has since maintained undetectable levels of the virus in her blood -- known as remission -- for 12 years. "This is the first [time] long-term remission has been shown in children, or adolescents," said Asier Saez Cirion from the Institut Pasteur in France, who presented the findings at the 8th IAS conference...read more »

Could a new jab PREVENT HIV? Vaccine 'completely protects against the virus and could have an enormous impact,' say experts

Monkeys were given the vaccine and then exposed to six doses of simian immunodeficiency virus, a close cousin to HIV which infects primates Vaccine provided complete protection against infection in half of them Positive results spurred pharmaceutical company to begin tests in humans Vaccine has capacity to be an 'enormous public health impact', experts say By Madlen Davies for MailOnline Published: 09:45 GMT, 3 July 2015 | Updated: 14:09 GMT, 3 July 2015   An experimental vaccine completely prevented HIV infection in half of monkeys given the jab, a new study found. The monkeys were given the vaccine and then exposed to high doses of an aggressive virus that is the equivalent of HIV in humans. The result...read more »

New hope for HIV patients: Pioneering antibody treatment could pave the way for vaccine to prevent infection

New antibody blocks protein receptor needed to infect human cells Patients injected saw 300-fold reduction in amount of HIV in their blood Scientists believe breakthrough could result in new vaccines against virus  By Lizzie Parry for MailOnline Published: 08:35 GMT, 9 April 2015 | Updated: 10:05 GMT, 9 April 2015   A new HIV treatment pioneered using an antibody to attack the virus could lead to a new vaccine to prevent the infection. The first results to emerge from patient trials reveal the experimental therapy can dramatically reduce the level of virus in a patient's blood - their viral load. The scientists behind the discovery believe their findings offer new strategies for fighting or even preventing HIV infection. The antibody was ...read more »

In Condom Market, a Growing Private Sector

When Phnom Penh was flooded with free condoms during the Water Festival last week—a public health push to ensure revelers who came for days of debauchery did so safely—the city’s condom vendors weren’t happy about it.   “During the Water Festival, my company got almost no orders from guesthouses because most of the customers who came to Phnom Penh got free condoms from the NGOs,” said Kem Vichet, director of PPES Group, the local distributor of Yoi condoms.    But the Water Festival is a once-a-year event, and other private companies in the condom sector say the government bodies and health NGOs who distributed condoms for free last week have also been helping the for-profit condom market take off.   The global health organiza...read more »

What are the Symptoms of HIV?

The symptoms of HIV vary, depending on the individual and what stage of the disease you are in.   Early Stage of HIV: Symptoms   Within 2-4 weeks after HIV infection, many, but not all, people experience flu-like symptoms, often described as the “worst flu ever.” This is called “acute retroviral syndrome” (ARS) or “primary HIV infection,” and it’s the body’s natural response to the HIV infection. Symptoms can include: Fever (this is the most common symptom) Swollen glands Sore throat Rash Fatigue Muscle and joint aches and pains Headache These symptoms can last anywhere from a few days to several weeks. However, you should not assume you have HIV if you have any of these symptom...read more »

Show all news »

The Prevention, Care and Treatment of HIV and AIDS in Cambodia

Situation and direction in HIV response 2015

The below is the slide presentation title "Situation and direction in HIV response 2015":                                                           ...read more »

Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise

The below is the slide presentation title "Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise"                                                                                ...read more »

The HIV Voluntary Counseling and Testing (VCCT) in Cambodia

   By 2014 Cambodian people could access to 253 VCCT sites at the health centers, referral hospitals and national hospital throughout the country (23 provinces and Phnom Penh municipality) with high quality assurance.    ...read more »

The Target Group as Drug User in Cambodia

    By 2013 there is about 4,335 DU who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.  ...read more »

The Target Group as MSM in Cambodia

      By 2013 there is about 15,308 MSM who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.     ...read more »

Show all news »