ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក (មួយតួនាទី)

អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 
អាជ្ញាធរជាតិ សូមអញ្ជើញបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៏ និងលក្ខខ័ណ្ឌសមស្រប​ មកដាក់ពាក្យសំរាប់​​ដំណែង​ដូចខាងក្រោមៈ
 
Consultant on Strengthening NAA Capacity to advocate for Gender-Responsive HIV Policy
 
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យសុំបំពេញការងារក្នុងមុខតំណែងទាំងនេះ ត្រូវបានស្នើសុំអោយពិនិត្យ សេចក្តីលំអិតនៃបរិយាយការងារ (Term of Reference) មុននឹងដាក់ពាក្យ។ សេចក្តីលំអិតនៃបរិយាយការងារអាចត្រូវបានស្នើសុំតាមរយៈអ៊ីម៉េល ឫក៏មកទំនាក់ទំនងសុំដោយផ្ទាល់ ពី ការិយាល័យទទួលជំនួយបន្តនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងំជងឺអេស៍តាមអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម ឫ ស្វែងរកនៅ ក្នុងគេហទំព័រអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹង ជំងឺអេដស៍ www.naa.org.kh
 
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមរៀបចំដាក់ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប​ និងលិខិតអមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈ​សម្បតិ្តសម​ស្របសំរាប់មុខដំណែងខាងលើអោយបានមុនថ្ងៃទី​០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ តាមរយៈ៖
 
អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
កញ្ញា ទិត្យ ពិសី អ៊ីម៉េល៖ piseytith5555@yahoo.com
អគារលេខ១៦ ផ្លូវលេខ២៧១ កែង១៥០ សង្កាត់បឹងទឹកល្អក់២ ខ័ណ្ឌទួលគោក
ទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៨៨៥ ​១២៩  / ០៧០ ៥៥៥ ៥០៣
 

សូមបញ្ជាក់ថា មានតែបេក្ខជនដែលបានជាប់ការជ្រើសរើសសម្រឹតសម្រាំង ប៉ុណ្ណោះ​នឹង​ត្រូវបានអញ្ជើញមកធ្វើសំភាសន៍។

 

 

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   ToR of Consultant on Strengthening NAA Capacity to advocate for Gender-Responsive HIV Policy0.15 MB